Fynsgades Plejehjem

Fynsgades Plejehjem Fynsgade 39
7200 Grindsted
Telefon
79727048
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
voksenstoette@billund.dk
Hjemmeside
www.billund.dk

Om os

Boliger

35

Beboere

35

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)
 • Træningsfaciliteter (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi gør vores bedste for at skabe hjemmelig atmosfære og fællesskab med respekt for hinanden. Vi bestræber os på, at se ansigter lyse op og øjne som stråler. 

Omgivelser

Fynsgades Plejehjem ligger i den vestlige bydel af Grindsted tæt på skov og grønne områder.

Der er stisystemer i nærheden og ligger ikke langt fra byens kerne. Man kan gå til bymidten på godt 8-10 minutter til fods.

Fynsgades Plejehjem ligger også tæt på anliggende ældreboliger, skoler og dagtilbud


Vi ønsker at skabe rettidig velfærd med mulighed for et godt liv hele livet

Voksenstøtteområdets kerneopgave er at gøre den enkelte borger til herre i eget liv, og understøtte et værdigt liv på borgerens egne præmisser.
Det betyder først og fremmest et liv med selvbestemmelse, hvor borgeren gennem målrettet og kvalificeret støtte, nærvær og omsorg hjælpes til at træffe egne valg og mestre mest muligt selv i hverdagen.

 Når vi har fokus på at respektere borgerens selvstændighed og selvbestemmelse

Vi møder borgeren på den præmis, at borgeren er herre i eget liv
Vi lader borgeren træffe egne valg, også selvom vi som
   professionelle tænker andet
Vi definerer ikke, hvad der er rigtigt for borgeren, men hjælper
   borgeren til selv at gøre det
Vi tør give slip på borgeren og lade ham/hende gøre sine egne
   erfaringer

 

Når vi har fokus på at borgeren skal mestre livsudfoldelse

Vi lader borgeren gøre det, han/hun selv er i stand til
Vi har øje for borgerens ressourcer for at styrke hans/hendes 
   udvikling
Vi prioriterer tid til borgerens udvikling, selvom udvikling tager tid

Når vi har fokus på at motivere borgeren og bevare deres identitet

Vi er nysgerrige på borgerens levede liv, samt hvad der betyder
   noget for den enkelte
Vi har fokus på at skabe tryghed for borgeren uden at være
   overbeskyttende
Vi vil søge at forstå meningen med borgerens handlinger

Aktiviteter

Vores aktivitetsmedarbejdere er tovholder for stolemotion, bagning og gudstjenester samt musikalske arrangementer. "Aktiviteten" er åben alle hverdage, og der er særskilt plan herfor.

Vi bestræber os på daglige gåture eller anden form for bevægelse, såsom at cykle en tur på vores eldrevne cykel eller en tur med vores egen bus med efterfølgende spadseretur i det fri.

Vennekredsen har et kolonihavehus, som vi bruger jævnligt til udflugter eller lignende og som vores beboere kan booke og bruge sammen med deres pårørende.

Vi har nogle skønne gårdhaver, som nydes, når vejret tillader det.

Vores flittige vennekreds driver en kiosk på plejecenteret, hvor der kan købes varer til det daglige behov. Er der behov udover sortiment, er vennekredsen meget fleksible.

 

 


Relation til beboerne

Faglige tilgange

 

Vores måde at løse opgaver på, er med afsæt i kerneopgaven. Alle ledere og medarbejdere anvender 4 etiske grundprincipper, hvor fokus er på etik og værdier i de relationer man indgår i. Alle ledere og medarbejdere har været igennem et forløb med ETIKOS.

 Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes livshistorie.

Vi anvender Triage som metode i tidlig opsporing af begyndende sygdom, hvor vi vurderer og reagerer på tidlige sygdomstegn og begyndende funktionstab hos borgeren.

 Vi anvender metoden I sikre hænder, hvor der arbejdes med sikring af arbejdsgange og standarder indenfor områderne medicinhåndtering, tryksår, fald og infektion med henblik på at forbedre kvalitet og patientsikkerhed.

 Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

 Vi inddrager borgeren bl.a. ved afholdelse af en indflytningssamtale, hvor der i samtalen om borgerens liv, muligheder, ønsker og behov sker en forventningsafstemning. Der afholdes tværfaglige borgermøder med deltagelse af forskellige faggrupper. Formålet er at få en dybere indsigt i borgerens problemstillinger og en afklaring på, hvad der skal arbejdes videre med for at fremme livskvaliteten hos den enkelte.

 På hvert enkelt plejecenter er der etableret et Kontakt Råd, som medvirker til

 • At centret er et godt sted at være med fokus på nærvær, fællesskaber og gode oplevelser

 • At udvikle centret i samskabelse med plejecenterlederen, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre relevante aktører i lokalområdet

 • At pleje og omsorg på plejecentre matcher beboernes ønsker og behov inden for rammerne af gældende kvalitetsstandarder og lovkrav

 • At initiativer, aktiviteter og arrangementer udvikles og matcher borgernes behov i lokalområdet 

 Der er ansat flere faggrupper på Fynsgades Plejehjem og alle beboer er tilknyttet en kontaktperson eller kontaktteam.

Beboerne bliver inviteret til fællesskab og der respekteres også ønsker om alene tid.

Der er lagt op til tæt samarbejde og alle beboere får tilbudt en indflytningssamtale og en opfølgende samtale efter 3 måneder.

 


Samarbejde med pårørende

For os på Fynsgades Plejehjem er det meget vigtigt, at vi har et godt samarbejde vores pårørende, da det er oftest dem, der kender borgerne bedst og er man kognitiv svækket, kan ens personlighed forandre sig.

Vi bestræber os på, at inddrage vores pårørende vedrørende deres kære, i det omfang de selv ønsker det.

Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboerne og pårørende er velkomne til at benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestilling i forvejen)

Efter indflytningen vil der blive afholdt en forventningssamtale med kontaktpersonen, beboeren og evt. pårørende, hvor vi sammen kan planlægge, hvorledes din dagligdag bliver bedst mulig og hvor vi kan afstemme gensidige forventninger.