Udtræk fra oversigten

På denne side findes et udtræk, der indeholder alle oplysninger, der er registreret på Plejehjemsoversigten.dk. Filens indhold er et øjebliksbillede og bliver opdateret en gang om måneden. Datoen for udtrækket fremgår af navnet på filen.

Da det er kommunale og private aktører på plejehjemområdet, der er forpligtede til at vedligeholde oplysningerne på siden, er Sundhedsdatastyrelsen ikke ansvarlig for, om oplysningerne er korrekte. Bemærk at fanen Seneste godkendelse i udtrækket afspejler seneste tidspunkt for tilretning af mindst en information og afspejler ikke nødvendigvis en godkendelse af samtlige informationer om det pågældende plejehjem.

Henvendelser vedrørende information om det enkelte plejehjem skal ske direkte til det pågældende plejehjem eller kommunen.

Klik her for at downlade udtrækket