Om oversigten

Plejehjemsoversigten er igangsat som følge af Aftalen om satspuljen på ældreområdet 2018-2021. Plejehjemsoversigtens formål er at give overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre samt understøtte det frie valg af plejehjem.

 

Alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre skal være registreret i Plejehjemsoversigten senest ved ibrugtagningstidspunktet.

 

Reglerne for Plejehjemsoversigten, herunder hvilke oplysninger der skal indrapporteres til oversigten, er fastsat i Servicelovens § 14 a, stk. 4 og Bekendtgørelse om Plejehjemsoversigten.

 

Sundhedsdatastyrelsen kan ikke videreformidle spørgsmål eller informationer til de enkelte plejehjem, men hvis du har spørgsmål vedrørende selve Plejehjemsoversigten, er du velkommen til at kontakte Sundhedsdatastyrelsen på telefon 33 32 39 00 eller ved at skrive til servicedesk@sundhedsdata.dk.