Omsorgscenter Pedershave

Omsorgscenter Pedershave Pedershave Allé 4A
3600 Frederikssund
Telefon
47351990
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aeldre@frederikssund.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

96

Beboere

96

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Internet (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

julie1
Centerleder Julie Kjellberg-Andersen
E-mail

Vores fornemste opgave er at møde vores beboere med omsorg, respekt og værdighed.

Omgivelser

Pedershave ligger den sydøstlige del af Frederikssund ved landsbyen Oppe Sundby, der er vokset sammen med Frederikssund. Fra Pedershave er der udsigt til grønne arealer. Rundt om centret ligger et villakvarter, kirke, skole og børnehave. Der er busforbindelse til centrum af Frederikssund.

Det gamle kastanjetræ

grønne arealer 1
Det gamle kastanjetræ

Aktiviteter


            Aktiviteter på Pedershave.

Aktiviteter skal bidrage til glæde, indhold i hverdagen og give muligheder for hyggeligt socialt samvær med andre beboere.

Det er vigtigt for os som omsorgscenter, at skabe plads til aktiviteter der omfavner det sociale, fysiske og sanselige hos vores beboere.

Vi ønsker at skabe plads til forskellige aktiviteter ud fra beboernes evner og behov.

Aktiviteterne på Pedershave er i fastlagt ugeskema, så vi sikre kontinuitet, genkendelighed og gentagelse for vores beboere.

Hverdagens fællesaktiviteter på Pedershave byder på busture, fælles gåture, musik og bevægelse, bålhygge, banko, fællessang, aktivitetscafé, billedkunst og udeliv.

Med fællesaktiviteterne håber vi, at fællesskabet kan mærkes, og at man som beboer oplever at være en del af noget – et stærkt fællesskab.

Ud over de faste aktiviteter og traditioner er der også enkeltstående arrangementer, som fester, koncerter, teater osv. Personalet i husene er også med til at skabe hverdagsaktiviteter og socialt fællesskab for beboerne i det daglige og i weekenderne. Derudover deltager personalet også med beboerne i de store fællesaktiviteter.   

 

 

Som noget nyt i 2023 samarbejder Pedershave med det kommunale bibliotek, hvor vi har opstartet en bogklub. Yderligere er vi også som noget nyt opstartet samarbejde med Trygfondens besøgshunde.

Pedershave har også udarbejdet et Årshjul, hvor der er planlagt de årligt tilbagevendende aktiviteter og traditioner.

Vi hører altid gerne gode forslag og ideer til aktiviteter for vores beboere …

 

 

.

 

 


bålhytte 1

Relation til beboerne

blomst

Vi ønsker, at både beboere og pårørende skal opfatte Pedershave som beboernes eget hjem, og at beboeren i videst muligt omfang kan fortsætte sit daglige liv med traditioner, vaner og aktiviteter. Det sociale samvær har høj prioritet – men vi respekterer også, hvis en beboer fravælger fællesskabet og gerne vil være sig selv i sin bolig.

 

Besøgende skal føle sig velkomne på Pedershave, og et godt samarbejde med pårørende er afgørende for beboerens hverdag.

 

Vi lægger vægt på at tage godt imod nye beboere. Vi tilbyder alle nye beboere og eventuelt pårørende en indflytningssamtale inden for de første 14 dage efter, at beboeren er flyttet ind på Pedershave. 


Pårørende


På Pedershave er pårørende altid velkomne. I afdelingen kan du forhøre dig om muligheder for at spise med i forbindelse med dit besøg.

 

Pårørende er første led i beboerens sociale netværk og er vigtige for at fastholde den tilværelse, beboeren kender fra tidligere. Vi støtter, at beboere og pårørende kan fortsætte den gensidige omsorg, når en borger flytter i plejebolig.

 

Hvis du som pårørende har noget, du gerne vil drøfte, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne eller en leder på Pedershave. Vi holder også to møder for beboere og pårørende på Pedershave om året. På møderne er der information og dialog om forholdene på omsorgscentret.

Vi tilbyder adgang til en app (Dialognet), hvor du som pårørende kan holde dig opdateret om, hvad der sker på omsorgscentret. 

Personalet har i gennemsnit 10 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Dokumenter

Demensmærkning