Frit valg af plejehjem

Frit valg af plejehjem

Læs om reglerne for frit valg af plejehjem i egen og andre kommuner.

Hvis du er visiteret til en plejehjemsplads, så har du ret til frit at vælge plejehjem. Du kan frit vælge mellem alle plejehjem og friplejeboliger i din kommune.

Du har også ret til at ønske at flytte til et plejehjem i en anden kommunen, hvis du opfylder visitationskravene i både fraflytnings- og tilflytningskommunen. En kommune har i undtagelsestilfælde mulighed for at afslå en borger, der kommer fra en anden kommune, optagelse på en venteliste til en plejehjemsplads, hvis optagelsen vil være en afgørende hindring for opfyldelsen af forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne ældre (der skal være tale om kvalificeret begrundelse).

Valget af friplejebolig er betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de ydelser efter serviceloven, som du er visiteret til. Friplejeboligleverandøren har også ret til at afvise din indflytning. Du har også ret til at ønske at flytte til en friplejebolig i en anden kommune. Hvis du ønsker at flytte til en friplejebolig i en anden kommune, er der ikke krav om, at du skal opfylde visitationskravene i tilflytningskommunen.

Retten til frit valg omfatter også retten til, at din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan flytte med på plejehjemmet. En efterlevende ægtefælle m.fl. har ret til at fortsætte lejeforholdet, såfremt den ældre, der er visiteret til boligen, dør.