Plejehjem målrettet ældre

Plejehjem for ældre 1 - lille

Læs om typerne af plejehjem målrettet ældre.

Plejehjemsoversigten skal indeholde oplysninger om følgende boligformer målrettet svækkede ældre: 1) plejehjem efter § 192 i serviceloven, 2) almene plejeboliger og 3) friplejeboliger. I alle boligformerne vil borgerne kunne modtage hjælp og pleje, og der er ansat personale til at hjælpe beboerne hele døgnet. I daglig tale bliver de tre boligformer ofte omtalt under samlebetegnelsen ”plejehjem”. Det vil de også gøre i de generelle beskrivelser her på Plejehjemsoversigten.

Plejeboliger

Langt de fleste plejehjem i dag er såkaldte plejecentre, hvor beboerne bor i plejeboliger. Plejeboligerne er indrettet med henblik på at betjene personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Plejeboliger etableres efter almenboligloven, beboerne er lejere, og der skal oprettes en lejekontrakt. Plejeboligerne er en del af den kommunale boligforsyning, og de kan være drevet både af kommunen, en selvejende almen ældreboliginstitution, en almen boligorganisation eller en selvejende institution.

Plejehjem efter servicelovens § 192

Det har ikke været muligt at etablere plejehjem (plejehjem og beskyttede boliger efter serviceloven § 192) i Danmark siden 1988. De eksisterende plejehjem efter § 192 i serviceloven kan fortsat anvendes, men er under udfasning. Beboere på plejehjem efter § 192 i serviceloven er ikke omfattet af lejeloven, men de har visse beboerrettigheder. Plejehjemmene efter § 192 i serviceloven er en del af den kommunale boligforsyning, og de kan være drevet både af kommunen, selvejende institutioner eller private aktører.

Friplejeboliger

Fonde, herunder selvejende institutioner og andre private leverandører har fra 2007 haft mulighed for at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejehjem. Hjælp og pleje tager udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Friplejeboligleverandøren skal være certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere ydelser som personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens regler. En friplejeboligleverandør kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at kommunen får anvisningsret til boligerne (dvs. at de bliver en del af den kommunale boligforsyning). I daglig tale kaldes friplejeboliger ofte for friplejehjem.