Plejehjemmet Bakkely

Hovedindgangen til Bakkely
Plejehjemmet Bakkely Bakkevej 2
6920 Videbæk
Telefon
97172100
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
kaj.kristensen@rksk.dk
Hjemmeside
http://plejehjemmet-bakkely.dk/

Om os

Boliger

38

Beboere

68

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Bakkely er et hjem, hvor tryghed, og et aktivt hverdagsliv er nøgleord.

Omgivelser

Bakkely er beliggende i den sydlige del af Videbæk by, med udsigt til de fredede Herborg Bakker. Udsigten er smuk året rundt, og i den store have, følges årets gang, på flotteste vis.
Vi har indkøbsmuligheder indenfor 500 m..

Værdigrundlaget

Maleri af Kari Thygesen

Bakkelys værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn.

Vore målsætning er i overensstemmelse med værdigrundlaget at bevare respekten for medmennesket.

Ved at se beboeren som det hele menneske: fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.

Med udgangspunkt i livshistorien tage hensyn til den enkeltes personlighed og livsform.

Vi vil medvirke til at give plejehjemmet et hjemligt miljø,

og gøre plejehjemmet åbent så pårørende, gæster og naboer har lyst til at komme her.

Den enkelte beboerlejlighed er et hjem, hvor vi som personale kommer som gæster.

I hverdagen er det vigtigt at den enkelte beboer som har sit hjem på Bakkely, oplever at have et aktivt og meningsfyldt livsindhold. Det er vigtigt stadig at kunne tage aktivt del i sit eget liv, derfor vil vi som personale understøtte og opmuntre til at gøre det som den enkelte stadig kan gøre, og give den nødvendige hjælp til det man ikke længere kan klare selv. 

Aktiviteter

I hverdagen sker der rigtig meget i de forskellige mange hjem, og det er vigtigt at dagligdagen leves og opleves. Det kan være det at hjælpe med at holde sit hjem, tage del i det fælles liv og hjælpe til med at dække bord, rydde af bordet, vaske op eller lægge tøj sammen. Det kan være hyggeligt at se en film sammen med andre, gå ture, lægge puslespil, læse avis mm.


I aktivitetstuen er der mulighed for at deltage i et lidt større fællesskab. Her foregår der mange forskellige aktiviteter: det kan være sang, oplæsning, kreative muligheder, leg, spil og  gymnastik eller træning. Vi holder fester og tager på ture med vores bus. En gang i mellem har vi koncert eller får besøg af veteranbiler.

Bakkelys hoveddør og flagstang

Relation til beboerne

På Bakkely er det vigtigt at beboerne oplever tryghed i hverdagen. Personalet er uddannet til at varetage den omsorg og pleje, som er nødvendig for at kunne sikre beboerne, så de kan være trygge.

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, køkkenleder, køkkenassistenter , serviceleder, husassistenter og uuddannede social- og sundhedshjælpere.

Desuden er vi uddannelsessted for både hjælper og assistentelever.

Vores værdier og vores måde at arbejde på gennem leve-bo-miljø, samt livsgnisttilgangen, giver en meningsfuld hverdag, hvor dagligdagens opgaver varetages, og beboernes selvbestemmelse over eget liv er en selvfølge. Samarbejde med beboere og pårørende er meget vigtige i vores relation med hinanden.

Samarbejde med pårørende

Vi kan ikke erstatte pårørende, og derfor er det vigtigt at man som pårørende stadig er en del af beboernes liv. Derfor forventer vi også at pårørende hjælper med det som de hidtil har hjulpet med. Dialog er et nøgleord, så vi har et godt samarbejde, hvor vi kan følges ad i arbejdet for at skabe så god en tid, hvor beboeren har sit hjem her på Bakkely.