Omsorgscenter Nordhøj

Omsorgscenter Nordhøj Nordhøj 4
4050 Skibby
Telefon
47351000
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
www.borger.dk
Hjemmeside
Nordhøjs hjemmeside

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vakant
E-mail

”Det er nærværet og
tilliden, som er udgangspunktet i mødet med et andet menneske”

Omgivelser

Omsorgscenteret Nordhøj ligger ved hovedgaden i Skibby, tæt på forretningstorv med gode indkøbsmuligheder. 
Nordhøj er bygget i 1970. Stedet er siden moderniseret og fremstår som et moderne omsorgscenter i 3 etager. Til centeret hører en have, et dejligt gårdmiljø og træningshave.
 

Gårdhaven

Vision

 • Der leves et sundt og aktivt liv på omsorgscentrene som en integreret del af lokalsamfundet.
 • Der er et positivt samarbejde med beboerne og deres pårørende, frivillige og andre interessenter, hvilket skaber optimale muligheder for at beboerne kan fortsætte eget liv.

 • Den faglige kvalitet øges gennem et integreret tværfagligt samarbejde og større fællesskab, hvilket giver et bredere perspektiv, arbejdsglæde og idérighed omkring kerneopgaven.
 • En forpligtet og ansvarlig ledelse med fokus på anerkendelse og tillid, inspirerer til udvikling.

Aktiviteter

På Nordhøj er der dagligt aktiviteter og træning ved enten ergoterapeut, aktivitetsmedarbejdere, pædagog eller frivillige. Vi udarbejder en månedlig aktivitetsplan, som hænger på opslagstavlerne i alle afdelingerne og Nordhøjs hjemmeside. Tilbuddene vil variere, afhængig af beboernes ønsker, formåen, ressourcer og årstid.
Vi gør brug af de udendørs faciliteter, bl.a. træningshaven og petanquebanen.
Beboerne deltager efter deres ønsker og behov for aktiviteter, sundhedsfremme og rehabilitering.
 

Relation til beboerne

Vi ønsker, at både beboere, venner og pårørende opfatter stedet som beboerens eget hjem, og at beboerne i videst muligt omfang kan fortsætte sit daglige liv med traditioner, vaner og aktiviteter.

Besøgende skal føle sig velkomne, og vi mener, at det gode samarbejde med pårørende har afgørende betydning for den enkelte beboers hverdag og liv.

Det sociale samvær har høj prioritet. Vi samles om daglige gøremål og hygge. De, der har lyst, spiser sammen, og alt efter årstiden bliver højtiderne fejret, som fx Valdemarsdag med kartofler og snaps.
De frivillige hjælpere arrangerer banko, kortspil og sang- og musikeftermiddage, og ikke mindst ture ud af huset.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med beboeren og de pårørende har stor betydning. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og de pårørende er hovedaktører i beboernes liv.
Vi gør os umage med at inddrage de pårørende i det omfang, beboeren ønsker det, og vi opfordrer de pårørende og beboerens netværk til at henvende sig til os med eventuelle spørgsmål eller undren.