Plejecentret Albertshøj

Plejecentret Albertshøj Skolegangen 1
2620 Albertslund
Telefon
43687916
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plejeboligomraadet@albertslund.dk
Hjemmeside
plejebolig.albertslund.dk

Om os

Boliger

81

Beboere

81

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Livet skal leves sundt hele livet"

Omgivelser

Albertshøj ligger centralt ved Albertslund centrum. Tæt på S-bane station og offentligt busforbindelse.

Livet skal leves sundt hele livet      

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, hvor der ialt er 128 plejeboliger. Plejeboligområdets primære opgave er at skabe rammer for en tryk hverdag, hvor beboerne sikres hjælp og understøttes i at leve det liv de ønsker. "Livet skal leves sundt hele livet" med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv - også når kommunens borgere bor i plejebolig.

Plejepersonalet tilbyder beboerne støtte og omsorg til både praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboerne sker med respekt for beboernes ressourcer, og personalet støtter op om at bevare beboernes evne til at tage vare på egne interesser og eget liv. Derfor har plejeboligområdet særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette, med afsæt i det rehabiliterende tankesæt.

Aktiviteter

Vi har på Albertshøj aktivitetsmedarbejdere der sammen med vores kostansvarlige står for afholdelsen af månedlige beboermøder.

Aktivitetsmedarbejderne står sammen med personalet for aktiviteterne i huset. Nogle aktiviteter afholdes på tværs af hele plejecentret og andre afholdes på de enkelte etager. Vi afholder bla. damefrokost, oktoberfest, kagedag og naturligvis arrangementer omkring årets højtider.

Relation til beboerne

På Albertshøj tager vi udgangspunkt i et fælles værdisæt om at støtte beboerne i at leve deres liv på deres egne præmisser med den pleje og støtte de har behov for.

Vi arbejder med den rehabiliterende tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det liv, beboeren levede tidligere og at man som beboer på Albertshøj plejecenter selv er med til at skabe rammerne for sit fortsatte liv.

Vores grundtanke er at livet på et plejehjem skal være præget af livskultur og ikke plejekultur.

Vores nøgleord er; tryghed, tillid og respekt.


Samarbejde med pårørende

Der afholdes 4 årlige bruger/pårørende råds møder hvor medlemmerne har mulighed for at komme med forslag og hvor de informeres om arbejdet på Plejecentret.

Medlemmerne i råde vælges for 4 år ad gangen og der er repræsentanter fra alle Plejecentrets etager.


Der afholdes flere årlige arrangementer hvor alle pårørende er meget velkomne og de inddrages i vid udstrækning i beboerne dagligdag.